Τα φυτά μας

Βαθιάς και μεγάλης σημασίας είναι η προσφορά και η διακονία των πατέρων του Ιερού Καθίσματος προς την κτίση του Υψίστου, με την προστασία και διαφύλαξη πολλών σπάνιων και υπό εξαφάνιση σπόρων και φυτών.

Ιδιαιτέρως, μεγάλο κόσμημα και καμάρι του Ιερού Καθίσματος αποτελεί το πάρκο της ελιάς όπου εμπεριέχονται, διασώζονται και καλλιεργούνται δεκάδες ποικιλίες ελαιόδεντρων, που προέρχονται τόσο από τον Ελλαδικό χώρο όσο και από ευλαβείς δωρεές πιστών από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Υφηλίου.